11 مرحله آزمون آزمایشی آمادگی برای آزمون وکالت 95

هفتمین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی ششمین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی پنجمین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی چهارمین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی سومین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی دومین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی اولین مرحله آزمون های آزمایشی آمادگی آزمون وکالت 95

این آزمون به ترتیب شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول فقه می باشد. تعداد سوال از هر منبع درسی 20 عدد می باشد.

امکانات موجود در این آزمون به شرح زیر می باشد: 

بودجه بندی آزمون، راهنمای شرکت در آزمون، سوالات چهارگزینه ای، کارنامه، پاسخ نامه تشریحی، نظرسنجی برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید
  • 021-26415216
  • edu@iranlawclinic.com
درباره‌ی آموزشگاه
آکادمی حقوق محل آموزش های تخصصی حقوق و عمومی است. در پایان هر دوره آموزشی به شرکت کنندگان متناسب با سطح دوره ، گواهینامه معتبر درجه یک یا درجه دو اعطاء می گردد.
شبکه‌های اجتماعی